top of page

מאמרים וידיעות

23/03/2019

אנחנו שואפים להגן על ילדינו מכל רע, זהו האינסטינקט ההורי הבסיסי ביותר. אך בעולם בטוח יותר ויותר, האם אנו חוטאים בנסיון להגן? פוסט קצר בפייסבוק שהתפרסם ב"פסיכולוגיה קלינית מדוברת"

13/01/2018

יושבים עם הילדים על שיעורי הבית? רודפים אחריהם שיעשו אותם? במאמר הבא שעלה במאקו כתבתי על מעורבות ההורים בשיעורי הבית של ילדיהם, ועל השיעור הנוסף שילדים לומדים מההתארגנות וההתנהלות עם שיעורי הבית

Please reload

Original.png
bottom of page