top of page

טיפול פסיכולוגי

הטיפול בילדים צעירים הינו באמצעות גישה חוויתית המתמקדת במשחק כדרך לתקשורת, יצירת קשר מיטיב ובניית חוויות משמעותיות-טיפוליות. באמצעים אלו ניתן לסייע בטיפול בסוגיות כמו בעיות חברתיות, קשיי ויסות רגשות, ובעיות דימוי עצמי.

מאמצע בית הספר היסודי, למעשה, מתחיל גיל ההתבגרות. המתבגר נדרש לגבש זהות עצמאית בתפקודים שונים, למצוא את מקומו בקבוצת בני גילו, לרכוש את אמון ההורים בו ועל ידי כך לזכות בעצמאות ונפרדות. בגיל ההתבגרות התקין, החלקים האינטלקטואליים מתפתחים ואילו חלקי הויסות ועיבוד הרגשות עוד זקוק לזמן. הטיפול בגיל הזה יכול להתקיים בשיחה.

מלבד טיפול, אני נוהג לעבוד בקליניקה בהדרכת הורים, במקביל לטיפול בילד או במנותק. במהלך הדרכת ההורים אנו עובדים על מה הילד מעורר בהוריו, כיצד הם מופעלים בסיטואציה ומהן המטרות ההוריות שהם חותרים אליהן. במקרים מסוימים המענה המתאים הוא העמקה בהורות, בנקודות אישיות יותר שבאות לידי ביטוי בהורות שלו.

מרכיב אחרון שחשוב לטיפול הוא ניהול וריכוז הטיפול. בילדים הסובלים מקשיים מורכבים או רב תחומיים, יש צורך בתיעדוף ותכלול של הגורמים המטפלים בילד. אני נוהג ליצור קשר עם מטפלים אחרים ולייעץ להורים כיצד הכי נכון לטפל בקשיים שילדם פוגש.

Original.png
bottom of page